Auto kamp Radonja

Auto kamp se nalazi na državnoj cesti D-1 samo 13 km od centra Karlovca i 60 km od Plitvičkih jezera.