Karlovac

Projekti

 • Agrotour

  Edukacija za javno - privatno partnerstvo u ruralnom i agroturizmu na području Karlovca i okolice

 • Bastion Sv. Josipa - međunarodni volonterski kamp

  Uređenje bastiiona Sv. Josipa u Karlovcu.

 • Eventour

  Poboljšanje kvalitete organizacije manifestacija kroz najbolje primjere iz prakse.

 • From Vocational Training to Success

  BOOK DOWNLOAD AVAILABLE! This is a project result of the Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme.

 • Praksom do uspjeha

  Povezivanje partnera radi razmjene iskustava, ideja te primjera dobrih praksi na području poduzetništva u turizmu 

 • Turus

  Usavršavanjem i suradnjom dionika do novih turističkih proizvoda.

 • Zelena vrata

  Turistički informativni centar klastera "Lika - Karlovac"

Pratite nas...