Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Karlovca

Objavljujemo tekst Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda TZ grada Karlovca, te Odluku o poništenju natječaja za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Karlovca od 12. prosinca

Javni poziv za dostavu prijedloga manifestacija za sufinanciranje u 2019. godini

U cilju poticanja razvoja turističke ponude grada Karlovca te potpore zainteresiranim subjektima u organizaciji manifestacija/događanja koja nadopunjuju turističku ponudu, Turistička zajednica grada Karlovca će i sljedeće godine pružiti financijsku potporu za sufinanciranje manifestacija. Rok za podnošenje ponuda je 22.10.2018. godine.