Prepustite se u ruke organizatorima putovanja

   NAZIV AGENCIJE     ADRESA    TELEFON    MAIL/WEB
Croatia Open Land Kamensko 6a, Karlovac +385(0)99 548 4002 kreso@croatia-open-land.com; www.croatia-open-land.com
Ka travel d.o.o. Gundulićeva 3, Karlovac +385(0)47 495 495, fax 495497 info@katravel.hr; www.katravel.hr
Srakovčić d.o.o. Vrbanićev perivoj 8, Karlovac +385(0)47 609 090

info@hotelkorana.hr; www.hotelkorana.hr

Marzito d.o.o. Marina Držića 7, Karlovac +385(0)91 918 3872 info@marzito.com; www.marzito.com
USLUGE PUSTOLOVNOG TURIZMA    ADRESA    TELEFON    MAIL/WEB
4 rijeke pustolovine Belaj 61, D. Resa +385(0)91 474 8377 mmihajli@globalnet.hr
TerraCroatica Dubovac 11, Karlovac +385(0)91 413 3920 info@raft.com.hr; www.raft.com.hr