"Bioarheologija - život i smrt starih Žumberčana, predavanje 13. rujna u 18:00 sati.

  "Bioarheologija - život i smrt starih Žumberčana", Željka Bedić, Antropološki centar HAZU

         predavanje, 13 rujna. u 18:00 h, Mala dvorana, Gradski muzej Karlovac

 

Dr. sc. Željka Bedić iz Antropološkog centra Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ispričati će nam kako je živjela novovjekovna populacija na Žumberku i koji su bili svakodnevni izazovi s kojima se susretala. Osim uobičajenih pokazatelja zdravlja poseban naglasak će biti na rijetke i specifične bolesti od kojih su neke po prvi puta zabilježene u hrvatskom osteološkom materijalu iz arheološkog konteksta.

Ulaz slobodan!