OBAVIJEST IZNAJMLJIVAČIMA SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIRANJE


Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranje turistima mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.

Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji Službi za gospodarstvo, koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje. Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

  • imati standardiziranu ploču na ulazu u objekt
  • u svakoj sobi, apartmanu i prostoru za kampiranje imati cjenik na kojem je vidljivo istaknuta kategorija, vrsta smještaja, kapacitet, cijena najma, odnosno usluga koje se pružaju, način plaćanja boravišne pristojbe i poreza.

Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama. Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi.

Napomena: iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju obvezni su boravišnu pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

  • voditi knjigu Evidencije o prometu; koja služi za izračun plaćanja članarine TZ-u - ručno ili u sustavu eVisitor (obrazac -  ep_iznajmljivaci.pdf)

Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda.

  •  za svaku pruženu uslugu gostu izdati račun i zadržati kopiju računa

Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.

Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.

Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.

Boravišna pristojba ne ističe se posebno u računu ako je iznajmljivači plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu.

  • prijaviti goste Turističkoj zajednici putem sustava eVisitor u propisanom roku (informacije o sustavu OVDJE),
  • Platiti boravišnu pristojbu- paušalna boravišna pristojba:

Iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici.

Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalna boravišna pristojba.

Paušalna boravišna pristojba plaća se u 3 jednaka obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna.

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

Sva zaduženja po osnovi boravišne pristojbe generiraju se u sustavu eVisitor na osnovu unešenih podataka, a plaćanje se vrši na sljedeći IBAN:

BORAVIŠNA PRISTOJBA - KARLOVAC
HR821001005-1717904748
(kod uplate je potrebno je upisati model HR67, a u poziv na broj OIB-šifra obveznika iz eVisitora)

  • uplatiti članarinu Turističkoj zajednici

Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

tz_obrazac.pdf

Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem ugostiteljskih usluga u jednoj kalendarskoj godini iz Evidencije o prometu. 

Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine.

ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA - KARLOVAC:
HR931001005-1717927151
(kod uplate je 
potrebno upisati model HR67, a u pozivu na broj OIB obveznika)

NAPOMENE I UPOZORENJA: 
U svojim smještajnim objektima iznajmljivači mogu imati do najviše 10 soba odnosno 20 registriranih osnovnih kreveta (pomoćni kreveti se ne računaju), odnosno 10 smještajnih jedinica u kampu koje mogu primiti do najviše 30 osoba istodobno (djeca do 12 godina se ne računaju).

Iznajmljivači s navedenim kapacitetom mogu djelatnost iznajmljivanja obavljati i preko obrta ukoliko ocijene da bi to za njih bilo povoljnije, ali ako raspolažu većim kapacitetom, tada djelatnost iznajmljivanja moraju obavljati preko obrta.

Sve Zakone i provedbene propise iz turizma možete pronaći na sljedećem LINKU!

Dodatne korisne informacije pogledajte na sljedećem LINKU!

najam_stanova_soba_i_postelja_putnicima_i_turistima_i_organiziranje_kampova_2016.pdf

boravisna_pristojba-prezentacija_nadzor.pdf

pravilnik_o_razvrstavanju_i_kategorizaciji_objekata-ug.usluge_u_domacinstvu.pdf