OBAVIJEST IZNAJMLJIVAČIMA SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIRANJE


Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranje turistima mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.

Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji Službi za gospodarstvo, koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje. Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

  • imati standardiziranu ploču na ulazu u objekt
  • u svakoj sobi, apartmanu i prostoru za kampiranje imati cjenik na kojem je vidljivo istaknuta kategorija, vrsta smještaja, kapacitet, cijena najma, odnosno usluga koje se pružaju, način plaćanja boravišne pristojbe i poreza.

Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama. Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi.

Napomena: iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju obvezni su boravišnu pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

  • voditi knjigu Evidencije o prometu; koja služi za izračun plaćanja članarine TZ-u - ručno ili u sustavu eVisitor (obrazac -  ep_iznajmljivaci.pdf)

Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda.

  •  za svaku pruženu uslugu gostu izdati račun i zadržati kopiju računa

Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.

Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.

Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.

Boravišna pristojba ne ističe se posebno u računu ako je iznajmljivači plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu.

  • prijaviti goste Turističkoj zajednici putem sustava eVisitor u propisanom roku (informacije o sustavu OVDJE),
  • Platiti boravišnu pristojbu- paušalna boravišna pristojba:

Iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici.

Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalna boravišna pristojba.

Paušalna boravišna pristojba plaća se u 3 jednaka obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna.

Sva zaduženja po osnovi boravišne pristojbe generiraju se u sustavu eVisitor na osnovu unešenih podataka, a plaćanje se vrši na sljedeći IBAN:

BORAVIŠNA PRISTOJBA - KARLOVAC
HR821001005-1717904748
(kod uplate je potrebno je upisati model HR67, a u poziv na broj OIB-šifra obveznika iz eVisitora)

  • uplatiti članarinu Turističkoj zajednici

Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

tz_obrazac.pdf

Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem ugostiteljskih usluga u jednoj kalendarskoj godini iz Evidencije o prometu. 

Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine.

ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA - KARLOVAC:
HR931001005-1717927151
(kod uplate je 
potrebno upisati model HR67, a u pozivu na broj OIB obveznika)

NAPOMENE I UPOZORENJA: 
U svojim smještajnim objektima iznajmljivači mogu imati do najviše 10 soba odnosno 20 registriranih osnovnih kreveta (pomoćni kreveti se ne računaju), odnosno 10 smještajnih jedinica u kampu koje mogu primiti do najviše 30 osoba istodobno (djeca do 12 godina se ne računaju).

Iznajmljivači s navedenim kapacitetom mogu djelatnost iznajmljivanja obavljati i preko obrta ukoliko ocijene da bi to za njih bilo povoljnije, ali ako raspolažu većim kapacitetom, tada djelatnost iznajmljivanja moraju obavljati preko obrta.

Dodatne korisne informacije pogledajte na sljedećem LINKU!

najam_stanova_soba_i_postelja_putnicima_i_turistima_i_organiziranje_kampova_2016.pdf

boravisna_pristojba-prezentacija_nadzor.pdf

pravilnik_o_razvrstavanju_i_kategorizaciji_objekata-ug.usluge_u_domacinstvu.pdf