DOKUMENTI, STRATEGIJE I STUDIJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KARLOVCA


     PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN PO GODINAMA

               *  program_rada_i_finacijski_plan_za_2018.pdf

              *  program_rada_i_financijski_plan_tzgk_za_2017._godinu.pdf

              *  program_rada_i_financijski_plan_tzgk_za_2016._godinu.pdf

              *  program_rada_tzgk_za_2015._godinu.pdf

              *  financjski_plan_tzgk_za_2015._godinu.pdf

              *  program_rada_tzgk_za_2014._godinu.pdf

              *  finacijski_plan_tzgk_za_2014._godinu.pdf


     PPS DESTINACIJA ZELENO SRCE HRVATSKE

               *  pravila_za_osnivanje_i_djelovanje_destinacijskog_pps_kluba.pdf

              *  odluka_o_prihvacanju_pravila_za_osnivanje_i_djelovanje_pps_kluba_na_podrucju_pps_destincije_zeleno_srce_hrvatske.pdf

              popis_clanova_pps_kluba_zeleno_srce_hrvatske.pdf


      OSTALI DOKUMENTI / STUDIJE / STRATEGIJE I IZVJEŠĆA

               *  akcijski_plan_razvoja_mikrodestinacije_dubovac.pdf

              *  karlovacke_rijeke_-_upravljanje_i_zastita_-_lokalna_agenda_za_karlovacke_rijeke.pdf

              *  strategija_odrzivog_razvoja_kulturnog_turizma_za_stari_grad_dubovac.pdf

              *  strategija_razvoja_turizma_grada_karlovca_2012.-2020._-_sazetak.pdf

              *  strategija_razvoja_turizma_grada_karlovca_2012.-2020.pdf

               *  godisnje_izvjesce_tzgk_o_provedbi_zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama_za_2015._godinu.pdf