Europski tjedan mobilnosti (European Mobility Week) manifestacija je u organizaciji Europske unije s ciljem poticanja javne svijesti i aktivnosti građana protiv zagađenja okoliša.

                         Europski tjedan mobilnosti od 16. do 22. rujna 2017. godine.

     Europski tjedan mobilnosti (European Mobility Week) manifestacija je u organizaciji Europske unije s ciljem poticanja javne svijesti i aktivnosti građana protiv zagađenja okoliša uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, a samim time i poboljša kvaliteta života građana europskih gradova.Na poseban način se potiču mjere usmjerene smanjenju zagađenja okoliša, promoviranju sredstva javnog prijevoza i alternativnih modela kretanja i prijevoza u gradovima.

                          

Svake godine, počevši od 2002., Europski tjedan mobilnosti organizira  se od 16. do 22. rujna i posvećen je održivom kretanju odnosno mobilnosti. Osim toga, Europski tjedan mobilnosti pruža mogućnost i predstavlja platformu za lokalne vlasti, kao i sudionike civilnog društva da:

  • promoviraju postojeće politike, inicijative i najbolje prakse vezane uz održivo kretanje u urbanim sredinama,
  • doprinesu podizanju svijesti građana o štetnom utjecaju koji postojeći trendovi kretanja u urbanim sredinama imaju po okoliš i kvalitetu života,
  • uspostave partnerstvo sa lokalnim dionicima,
  • budu dio europske kampanje dijeleći zajedničke ciljeve i identitet sa ostalim europskim gradovima,
  • naglase svoju opredijeljenost i usmjerenost politici održivog kretanja i
  • pokrenu nove dugoročne mjere i politike.

               Raspored za Europski tjedan mobilnosti u Karlovcu nalazi se u nastavku.